Croeso / Welcome

Croeso i Bysus yng Nghymru 2017, cyhoeddiad am y prif ddull o drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Cynhyrchwyd y cyhoeddiad hwn gan Passenger Transport i gyd-fynd ag Uwchgynhadledd Gwasanaethau Bws Llywodraeth Cymru yn Wrecsam ar Ionawr 23. Mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys cyfraniadau gan amrywiaeth o sefydliadau sydd â diddordeb mewn gwasanaethau bysus yng Nghymru, gan ddathlu llwyddiannau ac ystyried yr heriau sydd yn ein gwynebu.

Welcome to Buses in Wales 2017, a publication dedicated to the main mode of public transport in Wales. This publication from passenger transport has been produced to coincide with the Welsh Government’s Bus Services Summit in Wrexham on January 23. It features contributions from a variety of organisations with an interest in bus services in Wales, celebrating achievements and considering the challenges that lie ahead.

 


Click on the image above to view the supplement.

If you are viewing the site on a mobile or tablet device, tap here to read the supplement.